Red Wine Meetups

Find out what's happening in Red Wine Meetup groups around the world and start meeting up with the ones near you.

loading data...
Group 1 Members 23 Interested 81 City 1 Country 1

Largest Meetup Groups

  • Put this list on your website
1

För oss som vill träffas och prova vin tillsammans! Vi kör ungefär en gång i månaden och träffas hemma hos varandra, vi provar i grupper om ca 6-8 personer beroende på hur många vi får plats. Vin och mat till självkostnadspris, priser varierar beroen

23
Wine snobs

Newest Meetup Groups

  • Put this list on your website
August 6, 2013

För oss som vill träffas och prova vin tillsammans! Vi kör ungefär en gång i månaden och träffas hemma hos varandra, vi provar i grupper om ca 6-8 personer beroende på hur många vi får plats. Vin och mat till självkostnadspris, priser varierar beroen

23
Wine snobs
  • Subscribe to a feed of Red Wine Meetup Groups:

Find a Red Wine Meetup Group near you